Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 17 152 17 273
Sum driftskostnader -17 127 -16 698
Driftsresultat 25 576
Resultat før skatt 27 534
Årsresultat 27 534
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 170 4 485
Omløpsmidler 7 786 7 072
Sum gjeld 4 430 4 057
Sum egenkapital 7 526 7 500
Sum egenkapital og gjeld 11 956 11 557
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Steinerskolen I Tromsø
Orgnummer 971 521 430
Telefon (+47) 77 69 88 70
E-post tromso@steinerskolen.no
Hjemmeside www.steinerskolentromso.no
Besøksadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø
Postadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø

Nøkkelpersoner