Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 18 223 17 339
Sum driftskostnader -18 184 -17 002
Driftsresultat 40 337
Resultat før skatt 63 358
Årsresultat 63 358
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 233 3 904
Omløpsmidler 6 404 7 394
Sum gjeld 2 689 3 414
Sum egenkapital 7 947 7 884
Sum egenkapital og gjeld 10 636 11 298
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Steinerskolen I Tromsø
Orgnummer 971 521 430
Telefon (+47) 77 69 88 70
E-post tromso@steinerskolen.no
Hjemmeside www.steinerskolentromso.no
Besøksadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø
Postadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø

Nøkkelpersoner