Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 17 273 15 469
Sum driftskostnader -16 698 -14 431
Driftsresultat 576 1 037
Resultat før skatt 534 991
Årsresultat 534 991
Resultatgrad (%) 7.6% 11.7%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 4 485 4 800
Omløpsmidler 7 072 5 483
Sum gjeld 4 057 3 317
Sum egenkapital 7 500 6 966
Sum egenkapital og gjeld 11 557 10 283
Egenkapitalandel (%) 64.9% 67.74%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Steinerskolen
Orgnummer 971 521 430
Telefon (+47) 77 69 88 70
E-post tromso@steinerskolen.no
Hjemmeside www.steinerskolentromso.no
Besøksadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø
Postadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø

Nøkkelpersoner

Styrestruktur