Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 15 469 14 535
Sum driftskostnader 14 432 14 786
Driftsresultat 1 037 -251
Resultat før skatt 991 -323
Årsresultat 991 -323
Resultatgrad (%) 5.81% -2.99%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 4 800 5 115
Omløpsmidler 5 483 4 433
Sum gjeld 3 317 3 573
Sum egenkapital 6 966 5 975
Sum egenkapital og gjeld 10 283 9 548
Egenkapitalandel (%) 67.74% 62.58%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Steinerskolen
Orgnummer 971 521 430
Telefon (+47) 77 69 88 70
E-post steiners@online.no
Hjemmeside www.steinerskolentromso.no
Besøksadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø
Postadresse Inga Sparboes veg 41, 9007 Tromsø

Nøkkelpersoner

Styrestruktur