Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 48 591 47 244
Sum driftskostnader -56 956 -49 509
Driftsresultat -8 365 -2 265
Resultat før skatt -7 800 -1 539
Årsresultat -7 800 -1 539
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 18 18
Omløpsmidler 49 146 54 831
Sum gjeld 10 362 8 248
Sum egenkapital 38 802 46 602
Sum egenkapital og gjeld 49 164 54 849
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Arbeiderpartiets Stortingsgruppe
Orgnummer 971 525 495
Telefon (+47) 23 31 33 20
E-post ap.postmottak@stortinget.no
Besøksadresse Stortinget, 0026 Oslo
Postadresse Stortinget, 0026 Oslo

Nøkkelpersoner