Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 250 089 237 154
Sum driftskostnader -243 133 -226 846
Driftsresultat 6 956 10 308
Resultat før skatt 6 858 9 751
Årsresultat 3 172 7 570
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 23 343 21 217
Omløpsmidler 101 480 107 520
Sum gjeld 57 947 69 126
Sum egenkapital 85 991 82 820
Sum egenkapital og gjeld 143 938 151 946
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Interoptik
Orgnummer 971 583 134
Telefon (+47) 35 96 09 27
Telefaks (+47) 74 09 53 88
E-post fle@synoptik.no
Hjemmeside www.interoptik.no
Besøksadresse Eyvind Lyches vei 19 A, 1338 Sandvika
Postadresse Postboks 77, 1300 Sandvika

Nøkkelpersoner