Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 365 1 562
Sum driftskostnader -1 210 -1 533
Driftsresultat 155 29
Resultat før skatt 101 444
Årsresultat 101 444
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 12 18
Omløpsmidler 848 678
Sum gjeld 211 217
Sum egenkapital 1 159 1 059
Sum egenkapital og gjeld 1 370 1 275
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Juliussen Libris
Orgnummer 972 424 412
Telefon (+47) 76 93 12 13
Besøksadresse Rådhusv 3, 8410 Lødingen
Postadresse Postboks 103, 8410 Lødingen

Nøkkelpersoner