Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 285 344 276 148
Sum driftskostnader -246 306 -236 191
Driftsresultat 39 040 39 956
Resultat før skatt 38 481 39 496
Årsresultat 28 838 28 935
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 50 352 45 698
Omløpsmidler 65 304 67 120
Sum gjeld 101 428 99 878
Sum egenkapital 14 229 12 942
Sum egenkapital og gjeld 115 657 112 819
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nikita Hair Norway AS
Orgnummer 974 350 262
Telefon (+47) 09919
Telefaks (+47) 23 31 11 01
E-post post@nikita.no
Hjemmeside www.nikita.no
Besøksadresse Henrik Ibsens gate 36, 0255 Oslo
Postadresse Henrik Ibsens gate 36, 0255 Oslo

Nøkkelpersoner