Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 100 162 89 757
Sum driftskostnader -98 828 -88 775
Driftsresultat 1 334 982
Resultat før skatt 1 518 919
Årsresultat 1 184 483
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 46 857 36 133
Sum gjeld 15 718 14 336
Sum egenkapital 35 751 34 566
Sum egenkapital og gjeld 51 469 48 902
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Constructor Norge AS
Orgnummer 974 396 904
Telefon (+47) 67 11 26 00
Telefaks (+47) 67 11 26 01
E-post nosentralbord@constructor.no
Hjemmeside www.constructor.no
Besøksadresse Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Postadresse Postboks 6569 Etterstad, 0607 Oslo

Nøkkelpersoner