Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 016 -1 015
Driftsresultat -1 016 -1 015
Resultat før skatt -387 -610
Årsresultat -387 -610
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 13 199 13 586
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 13 199 13 586
Sum egenkapital og gjeld 13 199 13 586
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kong Olav V Kreftforskningsfond
Orgnummer 974 425 424
Telefaks (+47) 22 86 66 10
Besøksadresse Den norske Kreftforening Tullins gate 2, 0166 Oslo
Postadresse Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner