Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 015 -1 015
Driftsresultat -1 015 -1 015
Resultat før skatt 33 24
Årsresultat 33 24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 196 14 164
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 14 196 14 164
Sum egenkapital og gjeld 14 196 14 164
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kong Olav V Kreftforskningsfond
Orgnummer 974 425 424
Telefaks (+47) 22 86 66 10
Besøksadresse Den norske Kreftforening Tullins gate 2, 0166 Oslo
Postadresse Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner