Stiftelsen Naturlækjar O Olvik`S og Kjemikar Karl O Hjelle`S Fond

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 81 66
Sum driftskostnader -21 -21
Driftsresultat 60 45
Resultat før skatt 60 -1
Årsresultat 60 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 583 1 523
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 583 1 523
Sum egenkapital og gjeld 1 583 1 523
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olviks O Naturlækjar Og K O Hjelles
Orgnummer 974 456 028
Telefon (+47) 53 41 03 68
Telefaks (+47) 53 41 02 76
Mobiltelefon (+47) 907 73 396
E-post onitter@online.no
Besøksadresse c/o Øyvind Nitter Borggata 83, 5417 Stord
Postadresse c/o Øyvind Nitter Borggata 83, 5417 Stord

Nøkkelpersoner