Stiftelsen Naturlækjar O Olvik`S og Kjemikar Karl O Hjelle`S Fond

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 77 84
Sum driftskostnader -19 -22
Driftsresultat 57 61
Resultat før skatt 54 69
Årsresultat 54 69
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 554 1 560
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 554 1 560
Sum egenkapital og gjeld 1 554 1 560
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olviks O Naturlækjar Og K O Hjelles
Orgnummer 974 456 028
Telefon (+47) 53 41 03 68
Telefaks (+47) 53 41 02 76
Mobiltelefon (+47) 907 73 396
E-post onitter@online.no
Besøksadresse c/o Øyvind Nitter Borggata 83, 5417 Stord
Postadresse c/o Øyvind Nitter Borggata 83, 5417 Stord

Nøkkelpersoner