Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 20 559 20 377
Sum driftskostnader -19 628 -19 939
Driftsresultat 931 437
Resultat før skatt 695 165
Årsresultat 695 165
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 712 5 110
Omløpsmidler 5 772 5 465
Sum gjeld 9 064 8 805
Sum egenkapital 2 601 1 906
Sum egenkapital og gjeld 11 665 10 711
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn A 3 Ressurs Vennesla AS
Orgnummer 974 497 611
Telefon (+47) 38 15 29 70
Telefaks (+47) 38 15 29 71
Mobiltelefon (+47) 908 31 832
E-post firmapost@a3ressurs.no
Hjemmeside www.a3ressurs.no
Besøksadresse Venneslavegen 128, 4700 Vennesla
Postadresse Venneslavegen 128, 4700 Vennesla

Nøkkelpersoner