Nøkkeltall 2014 2012
Sum driftsinntekter 4 887 54 172
Sum driftskostnader -4 718 -52 565
Driftsresultat 169 1 607
Resultat før skatt 169 1 607
Årsresultat 124 1 157
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 63 801 54 172
Sum gjeld 63 801 54 172
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 63 801 54 172
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Spx Flow Technology Danmark
Orgnummer 974 530 619
Besøksadresse Pasteursvej 1, 0667 Oslo
Postadresse c/o SPX Flow Technology Norway AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo

Nøkkelpersoner