Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 17 188 14 976
Sum driftskostnader -16 933 -14 039
Driftsresultat 256 937
Resultat før skatt 216 822
Årsresultat 163 568
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 254 3 972
Omløpsmidler 4 523 5 631
Sum gjeld 6 486 5 492
Sum egenkapital 4 191 4 111
Sum egenkapital og gjeld 10 677 9 603
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus Kløfta
Orgnummer 975 374 556
Telefon (+47) 63 95 12 00
Telefaks (+47) 63 98 11 14
Besøksadresse Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt
Postadresse c/o Olav Lomsdalen Leilighet 401 Torget 10, 2080 Eidsvoll

Nøkkelpersoner