Minister H H Bachkes Gave Til Trondhjems Kunstforening

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -14 -14
Driftsresultat -14 -14
Resultat før skatt 17 17
Årsresultat 17 17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 767 749
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 767 749
Sum egenkapital og gjeld 767 749
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bachkes H H Minister Gave Trondh Sti
Orgnummer 975 377 296
Telefon (+47) 73 60 41 00
Telefaks (+47) 73 87 35 29
Mobiltelefon (+47) 918 85 311
E-post may.britt.granheim@mist.museum.no
Besøksadresse c/o Museene i Sør-Trøndelag AS Havnegata 12, 7010 Trondheim
Postadresse c/o Museene i Sør-Trøndelag AS Havnegata 12, 7010 Trondheim

Nøkkelpersoner