Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 373 468
Sum driftskostnader -290 -327
Driftsresultat 83 140
Resultat før skatt 104 197
Årsresultat 104 197
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 35 27
Sum gjeld 212 236
Sum egenkapital -178 -209
Sum egenkapital og gjeld 35 27
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Advokatfirmaet Sylthe
Orgnummer 975 549 062
Telefon (+47) 480 71 666
Telefaks (+47) 71 56 63 60
E-post post@advokatsylthe.no
Hjemmeside advokatsylthe.no
Besøksadresse Nedre Enggate 8, 6509 Kristiansund N
Postadresse Postboks 570, 6501 Kristiansund N

Nøkkelpersoner