Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 13 119 12 496
Sum driftskostnader -14 418 -14 217
Driftsresultat -1 299 -1 721
Resultat før skatt -1 196 -917
Årsresultat -1 196 -917
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 11 038 11 091
Omløpsmidler 7 778 7 154
Sum gjeld 11 146 9 380
Sum egenkapital 7 670 8 865
Sum egenkapital og gjeld 18 816 18 246
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Menighetssøsterhjemmets Eiendomsselskap A/S
Orgnummer 975 916 901
Telefon (+47) 22 98 63 00
Telefaks (+47) 22 98 63 40
Besøksadresse Fredensborgveien 24 Q, 0177 Oslo
Postadresse Postboks 6716 St.Olavs plass, 0130 Oslo