Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 743 14 932
Sum driftskostnader -14 868 -14 683
Driftsresultat 875 249
Resultat før skatt 682 272
Årsresultat 682 272
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 10 985 10 985
Omløpsmidler 8 664 3 532
Sum gjeld 11 025 6 575
Sum egenkapital 8 624 7 941
Sum egenkapital og gjeld 19 649 14 516
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Menighetssøsterhjemmets Eiendomsselskap A/S
Orgnummer 975 916 901
Telefon (+47) 22 98 63 00
Telefaks (+47) 22 98 63 40
Besøksadresse Fredensborgveien 24 Q, 0177 Oslo
Postadresse Postboks 6716 St.Olavs plass, 0130 Oslo