Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 17 017 16 544
Sum driftskostnader -15 372 -14 881
Driftsresultat 1 645 1 662
Resultat før skatt 1 604 1 626
Årsresultat 1 589 1 626
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 10 985 10 985
Omløpsmidler 3 807 4 147
Sum gjeld 5 056 5 980
Sum egenkapital 12 795 11 206
Sum egenkapital og gjeld 17 851 17 186
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Menighetssøsterhjemmets Eiendomsselskap A/S
Orgnummer 975 916 901
Telefon (+47) 22 98 63 00
Telefaks (+47) 22 98 63 40
Besøksadresse Fredensborgveien 24 Q, 0177 Oslo
Postadresse Postboks 6716 St.Olavs plass, 0130 Oslo