Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 260 296 264 195
Sum driftskostnader -275 000 -286 328
Driftsresultat -14 703 -22 134
Resultat før skatt -16 368 -23 247
Årsresultat -12 734 -18 300
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 11 837 12 426
Omløpsmidler 48 811 72 062
Sum gjeld 58 796 66 267
Sum egenkapital 14 284 27 018
Sum egenkapital og gjeld 73 080 93 285
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kremmerhuset
Orgnummer 975 965 120
Telefon (+47) 918 02 401
Telefaks (+47) 73 88 44 80
E-post firmapost@nestestopp.no
Hjemmeside www.kremmerhuset.no
Besøksadresse Sandgata 22, 7012 Trondheim
Postadresse Postboks 4430 Hospitalsløkkan, 7418 Trondheim

Nøkkelpersoner