Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 0 489
Sum driftskostnader -60 -549
Driftsresultat -60 -60
Resultat før skatt -57 -53
Årsresultat -43 -40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 537 806
Sum gjeld 20 290
Sum egenkapital 527 527
Sum egenkapital og gjeld 547 816
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Salto Oddensenteret Drift AS
Orgnummer 975 965 392
Telefon (+47) 37 25 89 89
Telefaks (+47) 66 85 08 51
E-post firmapost@saltoeiendom.no
Hjemmeside www.saltoeiendom.no
Besøksadresse Hagaløkkveien 7, 1383 Asker
Postadresse Odden 1, 4876 Grimstad

Nøkkelpersoner