Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -14 -11
Driftsresultat -14 -11
Resultat før skatt -21 -18
Årsresultat -21 -18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 0
Sum gjeld 8 649 8 628
Sum egenkapital -8 648 -8 628
Sum egenkapital og gjeld 1 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R Capital AS
Orgnummer 975 965 856
Telefon (+47) 22 77 99 10
Telefaks (+47) 22 77 99 21
E-post firmapost@zetamedia.no
Hjemmeside www.zetamedia.no
Besøksadresse Tollbugata 24, 0157 Oslo
Postadresse c/o Telenor Venture Tollbugata 24, 0157 Oslo

Nøkkelpersoner