Nøkkeltall 2018 2016
Sum driftsinntekter 5 933 985 5 467 700
Sum driftskostnader -5 744 051 -5 317 364
Driftsresultat 189 934 150 336
Resultat før skatt 189 402 179 272
Årsresultat 149 480 141 291
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2016
Varige driftsmidler 153 091 119 732
Omløpsmidler 1 276 598 1 162 079
Sum gjeld 1 273 273 1 220 510
Sum egenkapital 420 443 317 978
Sum egenkapital og gjeld 1 693 716 1 538 488
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bilia Personbil AS
Orgnummer 976 023 188
Telefon (+47) 53 02 50 00
Telefaks (+47) 22 64 69 55
E-post firmapost@bilia.no
Hjemmeside www.bilia.no
Besøksadresse Økernveien 115, 0579 Oslo
Postadresse Postboks 240 Økern, 0510 Oslo

Nøkkelpersoner