Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 614 614
Sum driftskostnader -131 -157
Driftsresultat 484 458
Resultat før skatt 484 459
Årsresultat 353 331
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 076 1 164
Omløpsmidler 133 167
Sum gjeld 524 693
Sum egenkapital 691 637
Sum egenkapital og gjeld 1 214 1 331
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thorolfsen S S T Eiendom AS
Orgnummer 976 065 409
Besøksadresse Vadbakken 5, 1592 Våler i Østfold
Postadresse Vadbakken 5, 1592 Våler i Østfold

Nøkkelpersoner