Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 614 614
Sum driftskostnader -87 -100
Driftsresultat 527 514
Resultat før skatt 527 515
Årsresultat 396 376
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 997 1 032
Omløpsmidler 455 256
Sum gjeld 639 523
Sum egenkapital 812 766
Sum egenkapital og gjeld 1 451 1 289
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thorolfsen S S T Eiendom AS
Orgnummer 976 065 409
Besøksadresse Vadbakken 5, 1592 Våler i Østfold
Postadresse Vadbakken 5, 1592 Våler i Østfold

Nøkkelpersoner