Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 31 390 32 990
Sum driftskostnader -30 986 -31 760
Driftsresultat 404 1 228
Resultat før skatt 263 1 060
Årsresultat 194 759
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 223 300
Omløpsmidler 7 987 7 976
Sum gjeld 7 507 7 815
Sum egenkapital 786 592
Sum egenkapital og gjeld 8 293 8 407
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Europris Mandal
Orgnummer 976 145 232
Hjemmeside www.europris.no
Besøksadresse Sommerkroveien 34, 4515 Mandal
Postadresse Sommerkroveien 34, 4515 Mandal

Nøkkelpersoner