Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 9 225 983
Sum driftskostnader -597 -1 853
Driftsresultat 8 628 -869
Resultat før skatt 8 120 -1 302
Årsresultat 6 334 -1 028
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 3 999
Omløpsmidler 9 925 120
Sum gjeld 9 904 9 010
Sum egenkapital 31 -1 966
Sum egenkapital og gjeld 9 935 7 044
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Eiendoms Invest AS
Orgnummer 976 145 437
Telefon (+47) 907 61 112
Mobiltelefon (+47) 907 61 112
E-post m-m@c2i.net
Hjemmeside www.mm-eiendom.no
Besøksadresse Glabakkveien 13, 2007 Kjeller
Postadresse Fabrikkgata 11, 2004 Lillestrøm

Nøkkelpersoner