Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 840 731
Sum driftskostnader -473 -3 696
Driftsresultat 367 -2 965
Resultat før skatt 100 -3 157
Årsresultat 73 -2 555
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 390 6 390
Omløpsmidler 1 316 2 113
Sum gjeld 8 094 7 839
Sum egenkapital 2 872 2 800
Sum egenkapital og gjeld 10 967 10 639
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Eiendoms Invest AS
Orgnummer 976 145 437
Telefon (+47) 907 61 112
Mobiltelefon (+47) 907 61 112
E-post m-m@c2i.net
Hjemmeside www.mm-eiendom.no
Besøksadresse Glabakkveien 13, 2007 Kjeller
Postadresse Fabrikkgata 11, 2004 Lillestrøm

Nøkkelpersoner