Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 807 941
Sum driftskostnader -1 564 -1 590
Driftsresultat -756 -649
Resultat før skatt -441 -786
Årsresultat -305 -555
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 713 6 031
Omløpsmidler 242 389
Sum gjeld 7 429 7 272
Sum egenkapital 2 012 2 317
Sum egenkapital og gjeld 9 441 9 590
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Eiendoms Invest AS
Orgnummer 976 145 437
Telefon (+47) 907 61 112
Mobiltelefon (+47) 907 61 112
E-post m-m@c2i.net
Hjemmeside www.mm-eiendom.no
Besøksadresse Glabakkveien 13, 2007 Kjeller
Postadresse Fabrikkgata 11, 2004 Lillestrøm

Nøkkelpersoner