Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oscar V ANS
Orgnummer 976 193 954
Telefon (+47) 400 02 397
Telefaks (+47) 22 01 99 63
E-post post@atheneregnskap.no
Besøksadresse Oscars gate 63, 0256 Oslo
Postadresse c/o Athene Regnskap AS Stavernsveien 2, 3264 Larvik

Nøkkelpersoner