Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -16
Driftsresultat -18 -16
Resultat før skatt -13 -10
Årsresultat -13 -10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 898 910
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 898 910
Sum egenkapital og gjeld 898 910
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holm Harry W Stiftelse
Orgnummer 976 243 056
Telefon (+47) 22 01 06 70
Telefaks (+47) 22 01 06 71
E-post christian.herlofson@bwjus.no
Besøksadresse c/o advokat Christian B. Herlofson Kronprinsens gate 5, 0251 Oslo
Postadresse c/o advokat Christian B. Herlofson Kronprinsens gate 5, 0251 Oslo

Nøkkelpersoner