Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -15
Driftsresultat -18 -15
Resultat før skatt -14 -5
Årsresultat -14 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 878 893
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 878 893
Sum egenkapital og gjeld 878 893
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holm Harry W Stiftelse
Orgnummer 976 243 056
Telefon (+47) 22 01 06 70
Telefaks (+47) 22 01 06 71
E-post christian.herlofson@bwjus.no
Besøksadresse c/o advokat Christian B. Herlofson Kronprinsens gate 5, 0251 Oslo
Postadresse c/o advokat Christian B. Herlofson Kronprinsens gate 5, 0251 Oslo

Nøkkelpersoner