Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 12 217 13 048
Sum driftskostnader -12 687 -12 408
Driftsresultat -470 641
Resultat før skatt -468 656
Årsresultat -468 656
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 3 257 3 597
Omløpsmidler 5 527 5 274
Sum gjeld 2 471 2 049
Sum egenkapital 6 582 7 050
Sum egenkapital og gjeld 9 053 9 099
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Klæbu Industrier AS
Orgnummer 976 266 404
Telefon (+47) 72 83 33 00
Telefaks (+47) 72 83 33 01
Mobiltelefon (+47) 911 15 53 54
E-post borge@klabuindustrier.no
Hjemmeside www.klabuindustrier.no
Besøksadresse Brandhaugvegen 2, 7540 Klæbu
Postadresse Brandhaugvegen 2, 7540 Klæbu

Nøkkelpersoner