Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 622 9 833
Sum driftskostnader -10 535 -9 322
Driftsresultat 87 510
Resultat før skatt 138 574
Årsresultat 138 574
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 870 945
Omløpsmidler 5 526 6 787
Sum gjeld 2 304 1 642
Sum egenkapital 6 112 6 090
Sum egenkapital og gjeld 8 416 7 732
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Klæbu Industrier AS
Orgnummer 976 266 404
Telefon (+47) 72 83 33 00
Telefaks (+47) 72 83 33 01
Mobiltelefon (+47) 911 15 53 54
E-post borge@klabuindustrier.no
Hjemmeside www.klabuindustrier.no
Besøksadresse Brandhaugvegen 2, 7540 Klæbu
Postadresse Brandhaugvegen 2, 7540 Klæbu

Nøkkelpersoner