Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 12 006 11 665
Sum driftskostnader -12 015 -11 261
Driftsresultat -9 405
Resultat før skatt -38 405
Årsresultat -38 397
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 17 8
Omløpsmidler 2 843 3 379
Sum gjeld 1 184 1 587
Sum egenkapital 1 828 1 866
Sum egenkapital og gjeld 3 012 3 453
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haba Sikkerhet AS
Orgnummer 976 285 743
Telefon (+47) 55 34 37 50
Telefaks (+47) 55 34 37 51
Mobiltelefon (+47) 474 75 789
E-post firmapost@haba-sikkerhet.no
Hjemmeside www.haba-sikkerhet.no
Besøksadresse Johan Berentsens vei 41, 5160 Laksevåg
Postadresse Postboks 51, 5847 Bergen

Nøkkelpersoner