Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 11 987 9 674
Sum driftskostnader -8 854 -7 716
Driftsresultat 3 133 1 957
Resultat før skatt 3 074 1 906
Årsresultat 2 241 1 368
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 7 326 7 697
Omløpsmidler 11 187 10 148
Sum gjeld 6 389 7 134
Sum egenkapital 12 672 10 832
Sum egenkapital og gjeld 19 062 17 965
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wiig E J Siv.Ing. AS
Orgnummer 976 495 268
Telefon (+47) 22 04 94 30
Telefaks (+47) 22 04 94 35
E-post ejwiig@ejwiig.com
Hjemmeside www.ejwiig.com
Besøksadresse Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Postadresse Postboks 106 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner