Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 515 443
Sum driftskostnader -340 -196
Driftsresultat 175 247
Resultat før skatt 1 124 2 720
Årsresultat 1 095 2 525
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 843 6 843
Omløpsmidler 7 954 9 288
Sum gjeld 3 444 5 470
Sum egenkapital 17 331 16 636
Sum egenkapital og gjeld 20 774 22 106
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wiig E J Siv.Ing. AS
Orgnummer 976 495 268
Telefon (+47) 22 04 94 30
Telefaks (+47) 22 04 94 35
E-post ejwiig@ejwiig.com
Hjemmeside www.ejwiig.com
Besøksadresse Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Postadresse Postboks 106 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner