Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 328 11 515
Sum driftskostnader -8 210 -9 943
Driftsresultat 118 1 574
Resultat før skatt 1 612 2 302
Årsresultat 1 601 1 889
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 367 1 399
Omløpsmidler 2 696 2 927
Sum gjeld 6 544 6 941
Sum egenkapital 873 1 030
Sum egenkapital og gjeld 7 417 7 970
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Safe Control AS
Orgnummer 976 515 501
Telefon (+47) 417 24 000
E-post safecontrol@start.no
Hjemmeside www.safecontrol.no
Besøksadresse Brokelandsheia, 4993 Sundebru
Postadresse Brokelandsheia, 4993 Sundebru

Nøkkelpersoner