Nøkkeltall 2018 2016
Sum driftsinntekter 1 047 143 1 108 868
Sum driftskostnader -1 045 184 -1 109 774
Driftsresultat 1 957 -907
Resultat før skatt 13 209 7 289
Årsresultat 9 867 4 599
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2016
Varige driftsmidler 14 649 16 435
Omløpsmidler 284 749 270 053
Sum gjeld 507 135 505 656
Sum egenkapital 147 073 142 633
Sum egenkapital og gjeld 654 208 648 289
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eurosko Norge AS
Orgnummer 976 516 575
Telefon (+47) 69 24 17 00
Telefaks (+47) 69 24 17 93
E-post firmapost@eurosko.no
Hjemmeside www.eurosko.com
Besøksadresse Solgaard Skog 86, 1599 Moss
Postadresse Postboks 524, 1503 Moss

Nøkkelpersoner