Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 108 868 1 170 223
Sum driftskostnader -1 109 774 -1 166 681
Driftsresultat -907 3 542
Resultat før skatt 7 289 -8 163
Årsresultat 4 599 -14 036
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 16 435 15 115
Omløpsmidler 270 053 285 721
Sum gjeld 505 656 533 343
Sum egenkapital 142 633 143 542
Sum egenkapital og gjeld 648 289 676 885
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eurosko Norge AS
Orgnummer 976 516 575
Telefon (+47) 69 24 17 00
Telefaks (+47) 69 24 17 93
E-post firmapost@eurosko.no
Hjemmeside www.eurosko.com
Besøksadresse Solgaard Skog 86, 1599 Moss
Postadresse Postboks 524, 1503 Moss

Nøkkelpersoner