Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 008 846
Sum driftskostnader -602 -567
Driftsresultat 406 279
Resultat før skatt 410 281
Årsresultat 320 216
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 766 766
Omløpsmidler 829 838
Sum gjeld 562 441
Sum egenkapital 1 032 1 163
Sum egenkapital og gjeld 1 595 1 604
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Odinsgt 13 B AS
Orgnummer 976 520 777
Telefon (+47) 22 44 51 07
Besøksadresse Odins gate 13 B, 0266 Oslo
Postadresse Odins gate 13 B, 0266 Oslo