Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 755 733
Sum driftskostnader -214 -580
Driftsresultat 541 153
Resultat før skatt 544 163
Årsresultat 408 119
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 766 766
Omløpsmidler 904 706
Sum gjeld 505 366
Sum egenkapital 1 165 1 106
Sum egenkapital og gjeld 1 670 1 472
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Odinsgt 13 B AS
Orgnummer 976 520 777
Telefon (+47) 22 44 51 07
Besøksadresse Odins gate 13 B, 0266 Oslo
Postadresse Odins gate 13 B, 0266 Oslo

Nøkkelpersoner