Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 719 660
Sum driftskostnader -134 -596
Driftsresultat 585 65
Resultat før skatt 596 76
Årsresultat 435 55
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 766 766
Omløpsmidler 1 000 689
Sum gjeld 478 303
Sum egenkapital 1 288 1 153
Sum egenkapital og gjeld 1 766 1 455
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Odinsgt 13 B AS
Orgnummer 976 520 777
Telefon (+47) 22 44 51 07
Besøksadresse Odins gate 13 B, 0266 Oslo
Postadresse Odins gate 13 B, 0266 Oslo

Nøkkelpersoner