Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 56 59
Sum driftskostnader -90 -84
Driftsresultat -34 -24
Resultat før skatt -34 -23
Årsresultat -34 -23
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 417 453
Omløpsmidler 181 179
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 597 631
Sum egenkapital og gjeld 597 631
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pontos S S Stiftelsen
Orgnummer 976 523 555
Telefon (+47) 970 00 707
Mobiltelefon (+47) 970 00 707
E-post post@pontos.no
Hjemmeside www.pontos.no
Besøksadresse Kjærlighetsstien 17, 3970 Langesund
Postadresse Kjærlighetsstien 17, 3970 Langesund

Nøkkelpersoner