Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 173 48
Sum driftskostnader -117 -141
Driftsresultat 56 -93
Resultat før skatt 56 -93
Årsresultat 56 -93
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 344 380
Omløpsmidler 216 124
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 561 504
Sum egenkapital og gjeld 561 504
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pontos S S Stiftelsen
Orgnummer 976 523 555
Telefon (+47) 970 00 707
Mobiltelefon (+47) 970 00 707
E-post post@pontos.no
Hjemmeside www.pontos.no
Besøksadresse Kjærlighetsstien 17, 3970 Langesund
Postadresse Kjærlighetsstien 17, 3970 Langesund

Nøkkelpersoner