Kommunenes Opplæringskontor I Buskerud Iks

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 820 9 976
Sum driftskostnader -10 535 -9 228
Driftsresultat 285 747
Resultat før skatt 324 829
Årsresultat 324 829
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 10 551 9 840
Sum gjeld 4 089 3 613
Sum egenkapital 6 551 6 227
Sum egenkapital og gjeld 10 641 9 840
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kommunenes Opplæringskontor I Buskerud Iks
Orgnummer 976 562 224
Telefon (+47) 32 89 04 54
Telefaks (+47) 32 89 04 58
Mobiltelefon (+47) 908 58 093
E-post post@kob.no
Hjemmeside www.kob.no
Besøksadresse Øvre Storgate 8, 3018 Drammen
Postadresse Øvre Storgate 8, 3018 Drammen

Nøkkelpersoner