Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 595 14 185
Sum driftskostnader -11 909 -11 556
Driftsresultat 1 685 2 630
Resultat før skatt 1 717 2 678
Årsresultat 1 276 1 971
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 743 1 136
Omløpsmidler 4 272 4 585
Sum gjeld 4 886 5 001
Sum egenkapital 473 897
Sum egenkapital og gjeld 5 359 5 898
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elektriker'n Majorstua AS
Orgnummer 976 576 519
Telefon (+47) 22 60 95 15
Telefaks (+47) 22 60 00 95
E-post post@em.no
Hjemmeside www.em.no
Besøksadresse Svalbardveien 2 B, 0375 Oslo
Postadresse Svalbardveien 2 B, 0375 Oslo

Nøkkelpersoner