Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 845 11 197
Sum driftskostnader -10 387 -10 857
Driftsresultat 458 340
Resultat før skatt 510 381
Årsresultat 366 271
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 362 1 813
Omløpsmidler 4 967 3 405
Sum gjeld 5 518 3 455
Sum egenkapital 875 2 001
Sum egenkapital og gjeld 6 393 5 455
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elektriker'n Majorstua AS
Orgnummer 976 576 519
Telefon (+47) 22 60 95 15
Telefaks (+47) 22 60 00 95
E-post post@em.no
Hjemmeside www.em.no
Besøksadresse Svalbardveien 2 B, 0375 Oslo
Postadresse Svalbardveien 2 B, 0375 Oslo

Nøkkelpersoner