Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 574 1 433
Sum driftskostnader -1 709 -1 648
Driftsresultat -134 -215
Resultat før skatt -63 -213
Årsresultat -34 -160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 321 1 364
Sum gjeld 148 127
Sum egenkapital 1 256 1 290
Sum egenkapital og gjeld 1 404 1 417
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Showtime AS
Orgnummer 976 579 704
Telefon (+47) 69 13 92 00
Hjemmeside www.showtime.no
Besøksadresse Norderhovgata 4, 0654 Oslo
Postadresse Norderhovgata 4, 0654 Oslo

Nøkkelpersoner