Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 68 670 66 947
Sum driftskostnader -71 881 -69 267
Driftsresultat -3 211 -2 320
Resultat før skatt -1 693 -122
Årsresultat -1 090 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 127 855
Omløpsmidler 46 564 87 713
Sum gjeld 49 914 87 915
Sum egenkapital 17 441 18 531
Sum egenkapital og gjeld 67 355 106 447
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J Ugland Selskapene
Orgnummer 976 624 661
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner