Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 71 386 72 491
Sum driftskostnader -69 153 -71 179
Driftsresultat 2 233 1 312
Resultat før skatt 1 601 149
Årsresultat 1 206 232
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 669 1 779
Omløpsmidler 59 160 50 776
Sum gjeld 60 032 51 781
Sum egenkapital 20 967 19 761
Sum egenkapital og gjeld 81 000 71 542
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J Ugland Selskapene
Orgnummer 976 624 661
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner