Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'oslo

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 58 776 58 414
Sum driftskostnader -58 947 -57 727
Driftsresultat -170 686
Resultat før skatt -197 784
Årsresultat -197 784
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 279 778
Omløpsmidler 24 344 22 009
Sum gjeld 10 880 8 847
Sum egenkapital 13 744 13 941
Sum egenkapital og gjeld 24 623 22 787
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lycee francais Rene Cassin d'Oslo
Orgnummer 976 837 622
Telefon (+47) 22 92 51 20
Telefaks (+47) 22 56 06 99
E-post secretariat@rcassin.no
Hjemmeside www.rcassin.no
Besøksadresse Skovveien 9, 0257 Oslo
Postadresse Skovveien 9, 0257 Oslo