Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'oslo

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 54 628 49 348
Sum driftskostnader -52 985 -48 356
Driftsresultat 1 645 992
Resultat før skatt 1 745 1 245
Årsresultat 1 745 1 245
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 277 1 750
Omløpsmidler 24 642 19 268
Sum gjeld 12 762 9 606
Sum egenkapital 13 157 11 412
Sum egenkapital og gjeld 25 919 21 018
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lycee francais Rene Cassin d'Oslo
Orgnummer 976 837 622
Telefon (+47) 22 92 51 20
Telefaks (+47) 22 56 06 99
E-post secretariat@rcassin.no
Hjemmeside www.rcassin.no
Besøksadresse Skovveien 9, 0257 Oslo
Postadresse Skovveien 9, 0257 Oslo