Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 826 11 871
Sum driftskostnader -11 504 -17 110
Driftsresultat 322 -5 238
Resultat før skatt -68 -5 773
Årsresultat -148 -5 931
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 19 424 20 132
Omløpsmidler 997 985
Sum gjeld 9 458 10 086
Sum egenkapital 14 364 14 512
Sum egenkapital og gjeld 23 823 24 597
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bokhotellet Lyngørporten
Orgnummer 976 957 660
Telefon (+47) 37 19 80 00
Telefaks (+47) 37 19 80 01
E-post resepsjon@bokhotellet.no
Hjemmeside www.bokhotellet.no
Besøksadresse Sliperiveien, 4912 Gjeving
Postadresse Sliperiveien, 4909 Songe

Nøkkelpersoner