Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 33 128 39 565
Sum driftskostnader -34 663 -37 955
Driftsresultat -1 535 1 610
Resultat før skatt -1 587 1 484
Årsresultat -1 246 1 128
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 748 1 140
Omløpsmidler 6 865 10 213
Sum gjeld 7 704 10 206
Sum egenkapital 496 1 278
Sum egenkapital og gjeld 8 200 11 484
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pegasus Kontroll AS
Orgnummer 977 034 116
Telefon (+47) 991 50 500
Telefaks (+47) 85 23 30 62
Mobiltelefon (+47) 992 50 500
E-post post@pegasus-kontroll.no
Hjemmeside www.pegasus-kontroll.no
Besøksadresse Narviga 23, 4633 Kristiansand S
Postadresse Narviga 23, 4633 Kristiansand S

Nøkkelpersoner