Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 277 548 277 048
Sum driftskostnader -282 851 -279 817
Driftsresultat -5 302 -2 769
Resultat før skatt -6 594 -3 830
Årsresultat -4 920 -2 687
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 11 513 2 722
Omløpsmidler 68 393 71 549
Sum gjeld 78 226 69 020
Sum egenkapital 6 517 11 010
Sum egenkapital og gjeld 84 744 80 029
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kverneland Bil Stavanger-Sandnes AS
Orgnummer 977 047 870
Telefon (+47) 51 84 03 00
Telefaks (+47) 51 84 03 01
E-post kverneland.forus@kvernelandbil.no
Hjemmeside www.kvernelandbil.no
Besøksadresse Stokkamyrveien 26, 4313 Sandnes
Postadresse Postboks 294, 4066 Stavanger

Nøkkelpersoner