Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 150 799 93 773
Sum driftskostnader -153 421 -90 217
Driftsresultat -2 622 3 557
Resultat før skatt 5 962 4 121
Årsresultat 5 433 3 080
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 819 1 190
Omløpsmidler 169 744 107 056
Sum gjeld 57 245 35 019
Sum egenkapital 176 650 141 712
Sum egenkapital og gjeld 233 896 176 731
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bademiljø AS
Orgnummer 977 049 792
Telefon (+47) 482 19 000
Telefaks (+47) 22 97 05 00
E-post firmapost@bademiljo.no
Hjemmeside www.bademiljo.no
Besøksadresse Innspurten 9, 0663 Oslo
Postadresse Postboks 6570 Etterstad, 0607 Oslo

Nøkkelpersoner