Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 423 615 462 800
Sum driftskostnader -443 375 -621 623
Driftsresultat -19 760 -158 823
Resultat før skatt -19 955 -175 528
Årsresultat -18 648 -175 528
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 616 902 1 684 179
Omløpsmidler 150 837 121 844
Sum gjeld 264 800 285 256
Sum egenkapital 1 533 938 1 552 586
Sum egenkapital og gjeld 1 798 738 1 837 843
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 977 052 955
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner