Nøkkeltall 2014 2012
Sum driftsinntekter 540 871 522 854
Sum driftskostnader -430 661 -385 656
Driftsresultat 110 210 137 198
Resultat før skatt 116 233 142 671
Årsresultat 114 923 141 657
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2012
Varige driftsmidler 1 811 715 2 000 963
Omløpsmidler 219 601 46 517
Sum gjeld 422 489 371 840
Sum egenkapital 1 713 258 1 776 587
Sum egenkapital og gjeld 2 135 747 2 148 428
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 977 052 955
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner