Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 249 12 144
Sum driftskostnader -824 -906
Driftsresultat 10 424 11 239
Resultat før skatt 10 698 9 205
Årsresultat 10 698 9 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 34 45
Omløpsmidler 13 211 12 858
Sum gjeld 26 92
Sum egenkapital 135 644 124 947
Sum egenkapital og gjeld 135 670 125 039
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Gleditsch
Orgnummer 977 054 095
E-post post@gleditsch.no
Hjemmeside www.gleditsch.no
Besøksadresse Dronningens gate 3, 3211 Sandefjord
Postadresse c/o Gleditsch Fargehandel AS Postboks 50, 3201 Sandefjord

Nøkkelpersoner