Filmfotograf Nils P. Lotherington AS

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 720 570
Sum driftskostnader -736 -713
Driftsresultat -16 -143
Resultat før skatt -14 -141
Årsresultat -14 -141
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 80 162
Omløpsmidler 145 92
Sum gjeld 59 75
Sum egenkapital 166 179
Sum egenkapital og gjeld 224 254
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Filmfotograf Nils P. Lotherington AS
Orgnummer 977 058 503
Telefon (+47) 22 18 45 44
Telefaks (+47) 22 18 45 43
Besøksadresse Josefinegaten 41 A, 0351 Oslo
Postadresse Josefines gate 41 A, 0351 Oslo

Nøkkelpersoner