Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -43 -32
Driftsresultat -42 -32
Resultat før skatt -42 -27
Årsresultat -42 9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 449 1 449
Omløpsmidler 293 333
Sum gjeld 102 96
Sum egenkapital 1 608 1 650
Sum egenkapital og gjeld 1 710 1 747
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K M Dahl Tromsø AS
Orgnummer 977 092 485
Telefon (+47) 481 61 001
Telefaks (+47) 77 64 14 16
Mobiltelefon (+47) 481 61 001
E-post unni@9000.no
Besøksadresse Grønlandsvegen 4 B, 9013 Tromsø
Postadresse Grønlandsvegen 4 B, 9013 Tromsø

Nøkkelpersoner