Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 874 014 760 799
Sum driftskostnader -820 713 -711 678
Driftsresultat 53 302 49 121
Resultat før skatt 50 607 45 015
Årsresultat 34 811 31 294
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 103 702 78 598
Omløpsmidler 104 820 185 337
Sum gjeld 546 583 558 664
Sum egenkapital 36 647 71 475
Sum egenkapital og gjeld 583 230 630 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Colosseumklinikken AS
Orgnummer 977 102 278
Telefon (+47) 22 82 35 50
Telefaks (+47) 22 82 35 51
Mobiltelefon (+47) 934 97 966
E-post majorstuen@ckgruppen.no
Hjemmeside www.colosseumklinikken.no
Besøksadresse Akersgata 35/39, 0158 Oslo
Postadresse Akersgata 35/39, 0158 Oslo

Nøkkelpersoner