Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -109 -5
Driftsresultat -109 -5
Resultat før skatt -103 15
Årsresultat -103 15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 770 873
Sum gjeld 9 9
Sum egenkapital 761 864
Sum egenkapital og gjeld 770 873
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hyldbakks Ida Og P P Legat
Orgnummer 977 117 690
Telefon (+47) 71 65 58 33
Telefaks (+47) 71 65 58 31
E-post post@surnadal.kommune.no
Besøksadresse Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
Postadresse v/Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal

Nøkkelpersoner