Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -125 -7
Driftsresultat -125 -7
Resultat før skatt -98 20
Årsresultat -98 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 862 958
Sum gjeld 13 10
Sum egenkapital 849 948
Sum egenkapital og gjeld 862 958
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hyldbakks Ida Og P P Legat
Orgnummer 977 117 690
Telefon (+47) 71 65 58 33
Telefaks (+47) 71 65 58 31
E-post post@surnadal.kommune.no
Besøksadresse Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
Postadresse v/Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal

Nøkkelpersoner