Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 2 2
Sum driftskostnader -49 -61
Driftsresultat -47 -58
Resultat før skatt -47 -58
Årsresultat -47 -58
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 176 2 193
Sum gjeld 39 9
Sum egenkapital 2 137 2 184
Sum egenkapital og gjeld 2 176 2 193
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aall Cato N B Konsul Legat
Orgnummer 977 119 529
Telefon (+47) 21 51 20 50
Telefaks (+47) 51 51 20 51
E-post torvald.brinch@advokat-fellesskapet.no
Besøksadresse c/o adv Torvald H Brinch Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo

Nøkkelpersoner