Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 2
Sum driftskostnader -61 -53
Driftsresultat -58 -51
Resultat før skatt -58 -51
Årsresultat -58 -51
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 193 2 281
Sum gjeld 9 39
Sum egenkapital 2 184 2 242
Sum egenkapital og gjeld 2 193 2 281
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aall Cato N B Konsul Legat
Orgnummer 977 119 529
Telefon (+47) 21 51 20 50
Telefaks (+47) 51 51 20 51
E-post torvald.brinch@advokat-fellesskapet.no
Besøksadresse c/o adv Torvald H Brinch Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo

Nøkkelpersoner