Grosserer F C Balling og Hustru Ragnhild F Staffs Legat

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 36 36
Sum driftskostnader -33 -25
Driftsresultat 4 11
Resultat før skatt 4 -7
Årsresultat -8 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 642 1 651
Sum gjeld 9 9
Sum egenkapital 1 633 1 641
Sum egenkapital og gjeld 1 642 1 651
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Balling F C Grosserer Og Hustr Ragnh
Orgnummer 977 120 284
Telefon (+47) 69 25 65 70
Telefaks (+47) 69 25 13 56
Mobiltelefon (+47) 930 41 218
E-post richard@bromander.no
Besøksadresse Fleischers gate 5, 1531 Moss
Postadresse Fleischers gate 5, 1531 Moss

Nøkkelpersoner