Grosserer F C Balling og Hustru Ragnhild F Staffs Legat

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -32 -27
Driftsresultat -32 -27
Resultat før skatt -24 -5
Årsresultat -28 -21
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 594 1 622
Sum gjeld 9 9
Sum egenkapital 1 584 1 612
Sum egenkapital og gjeld 1 594 1 622
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Balling F C Grosserer Og Hustr Ragnh
Orgnummer 977 120 284
Telefon (+47) 69 25 65 70
Telefaks (+47) 69 25 13 56
Mobiltelefon (+47) 930 41 218
E-post richard@bromander.no
Besøksadresse Fleischers gate 5, 1531 Moss
Postadresse Fleischers gate 5, 1531 Moss

Nøkkelpersoner