J J Beer og Hustrus Legat Til Trengende og Utdannelse Av Unge

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -553 -19
Driftsresultat -553 -19
Resultat før skatt -446 92
Årsresultat -446 92
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 084 2 526
Sum gjeld 4 0
Sum egenkapital 4 430 4 876
Sum egenkapital og gjeld 4 434 4 876
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Beer J J Og Hustrus Legat Til Trenge
Orgnummer 977 121 310
Besøksadresse Camilla Colletts vei 15, 0258 Oslo
Postadresse v/Niels Georg Beer Holm Thomas Heftyes gate 54 B, 0267 Oslo

Nøkkelpersoner