J J Beer og Hustrus Legat Til Trengende og Utdannelse Av Unge

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter -4 0
Sum driftskostnader -1 237 -26
Driftsresultat -1 240 -26
Resultat før skatt -1 194 73
Årsresultat -1 194 73
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 672 2 156
Sum gjeld 13 4
Sum egenkapital 3 309 4 503
Sum egenkapital og gjeld 3 322 4 506
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Beer J J Og Hustrus Legat Til Trenge
Orgnummer 977 121 310
Besøksadresse Camilla Colletts vei 15, 0258 Oslo
Postadresse v/Niels Georg Beer Holm Thomas Heftyes gate 54 B, 0267 Oslo

Nøkkelpersoner