Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 8
Sum driftskostnader -11 -11
Driftsresultat -3 -3
Resultat før skatt -3 -3
Årsresultat -3 -3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 233 236
Sum gjeld 15 14
Sum egenkapital 219 222
Sum egenkapital og gjeld 233 236
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Grønn J N Major Legat
Orgnummer 977 123 186
Telefon (+47) 23 09 70 52
Telefaks (+47) 23 09 73 35
Besøksadresse Sanitetsstaben Oslo Mil Huseby, 0016 Oslo
Postadresse c/o major Arne Skotte Forsvarets sanitet Sessvollmoen Garnison, 2058 Sessvollmoen

Nøkkelpersoner