Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 3
Sum driftskostnader -12 -11
Driftsresultat -8 -8
Resultat før skatt -8 -8
Årsresultat -8 -8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 197 205
Sum gjeld 15 15
Sum egenkapital 183 191
Sum egenkapital og gjeld 197 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Grønn J N Major Legat
Orgnummer 977 123 186
Telefon (+47) 23 09 70 52
Telefaks (+47) 23 09 73 35
Besøksadresse Sanitetsstaben Oslo Mil Huseby, 0016 Oslo
Postadresse c/o major Arne Skotte Forsvarets sanitet Sessvollmoen Garnison, 2058 Sessvollmoen

Nøkkelpersoner