Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 6
Sum driftskostnader -11 -11
Driftsresultat -7 -5
Resultat før skatt -7 -5
Årsresultat -7 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 221 228
Sum gjeld 15 15
Sum egenkapital 206 213
Sum egenkapital og gjeld 221 228
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Grønn J N Major Legat
Orgnummer 977 123 186
Telefon (+47) 23 09 70 52
Telefaks (+47) 23 09 73 35
Besøksadresse Sanitetsstaben Oslo Mil Huseby, 0016 Oslo
Postadresse c/o major Arne Skotte Forsvarets sanitet Sessvollmoen Garnison, 2058 Sessvollmoen

Nøkkelpersoner