Assessor L W Knagenhjelm og Fru Selma F Rolls Legat

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 108 90
Sum driftskostnader -12 -12
Driftsresultat 97 79
Resultat før skatt 70 40
Årsresultat 70 40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 786 1 717
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 786 1 717
Sum egenkapital og gjeld 1 786 1 717
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Knagenhjelm L W Assessor Og Fru Selm
Orgnummer 977 124 085
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner