Assessor L W Knagenhjelm og Fru Selma F Rolls Legat

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 157 213
Sum driftskostnader -13 -12
Driftsresultat 145 202
Resultat før skatt 135 172
Årsresultat 135 172
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 677 1 541
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 677 1 542
Sum egenkapital og gjeld 1 677 1 542
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Knagenhjelm L W Assessor Og Fru Selm
Orgnummer 977 124 085
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner