Assessor L W Knagenhjelm og Fru Selma F Rolls Legat

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 432 -73
Sum driftskostnader -16 -14
Driftsresultat 416 -87
Resultat før skatt 416 -127
Årsresultat 416 -127
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 293 1 877
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 2 293 1 877
Sum egenkapital og gjeld 2 293 1 877
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Knagenhjelm L W Assessor Og Fru Selm
Orgnummer 977 124 085
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner